...

Het SVH roept huisartsen op om de indexatie van 2,76% zelf aan te rekenen. Het syndicaat dreigt verder met weekendstakingen in de wachtposten als dat dossier geblokkeerd blijft."Het is ongehoord dat minister Onkelinx - u weet wel: de grote voorvechtster voor het behoud van de index - de huisartsen hun indexatie steelt, of toch op z'n minst uitstelt, in afwachting van een nieuw akkoord", stelt voorzitter Herman Moeremans. Daarom raadt het syndicaat alle huisartsen aan om hun erelonen zelf te indexeren.Het SVH maakte alvast de berekening. Voor geconventioneerde huisartsen betekent dat concreet: • raadpleging: 23,67 + 2,76% = 24,32 euro• huisbezoek: 35,54 + 2,76% = 36,52 euro• GMD: 28,99 + 2,76% = 29,79 euro• GMD+: 10,44 + 2,76% = 10,73 euroVoor deconventionerende collega's adviseert het syndicaat om de honoraria voor raadpleging en bezoeken met één euro te verhogen.WeekendstakingHet dossier van de huisartsenwachtposten is momenteel eveneens geblokkeerd. Het SVH roept op tot waakzaamheid en vraagt aan alle betrokken collega's om zeer aandachtig de actualiteit op te volgen. "Mogelijk zal actie - in de vorm van staken van weekendactiviteit in de wachtposten - noodzakelijk worden. Het SVH is alleszins klaar om elke actie mee te steunen", luidt het strijdvaardig.