...

Vandaag vindt er opnieuw overleg plaats tussen de huisartsenorganisaties die tegen de verplichte 'sociale' derdebetalersregeling zijn. Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen maakt nog eens zijn standpunt duidelijk. Het SVH is niet tegen een derdebetalersregeling, maar de arts moet die vrijwillig kunnen toepassen wanneer een patiënt erom vraagt.De arts is geen beambte die het statuut van zijn patiënten moet controleren, stelt het SVH. Voor patiënten die recht hebben op een verhoogde terugbetaling is dat soort van akten eigenlijk ook wat vernederend. En het zijn niet noodzakelijk die patiënten die het meest in geldnood zitten.Hoe gemakkelijk men het ook maakt voor artsen om het statuut te controleren, het leidt steeds de aandacht af van hun eigenlijke taken - zo stelt het SVH nog. De verplichting betekent druk, en komt altijd bedreigend over.De deadline van 1 oktober blijft trouwens te krap: niet alle softwarehuizen zullen dan al een (bugvrije) elektronische oplossing kunnen aanbieden. En als je oudere huisartsen nog wat langer in het beroep wil houden, moet je ze niet forceren om plots toch maar elektronisch te gaan werken voor een vlotte controle van het statuut van de patiënt en een makkelijke toepassing van de regeling.En ondanks alle MyCarenet- en EMD-voorzieningen houdt de derdebetalersregeling extra administratie in. De arts moet de uitbetaling, waarbij ieder ziekenfonds overigens zijn eigen regeltjes toepast, op een of andere manier opvolgen.Het SVH wil daarom een constructief voorstel doen: maakt de toepassing van de derbetalersregeling vrij. De arts beoordeelt of zijn patiënt het nodig heeft. Geef de arts de zekerheid dat het geld binnen de week op zijn rekening staat. Doe de ziekenfondsen de kosten betalen van een tarificatiedienst, die de administratie voor de huisarts opvolgt. Onder die voorwaarden ziet het SVH een derdebetalersregeling zeker zitten.