...

De CM leidt uit eigen onderzoek af dat leefloners de gezondheidszorg onderbenutten. Ze gaan minder naar de huisarts en kloppen meer aan bij de spoed. Preventieve tandzorg komt er vaak niet van. Het ziekenfonds ziet daarin een signaal "dat we de strijd tegen de sociale ongelijkheid in de gezondheidszorg verder moeten opvoeren". Eén van de remedies die de CM naar voren schuift zijn de wijkgezondheidscentra.Steven Haesaert, woordvoerder van het SVH, vraagt zich af hoe de CM tot de conclusie komt dat wijkgezondheidscentra de oplossing zijn om de eerste lijn meer toegankelijk te maken. "De kost per jaar per patiënt in een wijkgezondheidscentrum is hoger dan het bedrag aan eerstelijnszorg voor een bij de huisarts ingeschreven GMD-patiënt. Mocht de overheid alle huisartsen eenzelfde bedrag 'praktijkfinanciering' per patiënt garanderen, dan kan de toegankelijkheid van de eerste lijn nog sterker verbeterd worden."Men vergeet te snel dat ook gewone huisartsen laagdrempelig werken en oog hebben voor de sociale problematiek van patiënten, zegt het SVH. Huisartsen houden wel degelijk rekening met specifieke noden van patiënten die in financiële nood verkeren, luidt het. Het SVH herinnert nog eens aan de vraag om de toepassing van de derdebetalersregeling te verruimen. "Dat moet haalbaar zijn zonder nieuwe administratieve betutteling", zegt Haesaert. "De CM maakt samen met de andere ziekenfondsen deel uit van de Rizivcommissies die deze uitbreiding tot stand kunnen brengen. In tegenstelling tot de huisartsen, die nog altijd hun eigen vertegenwoordiging in het Riziv niet mogen aanduiden."