...

In een vorige editie haalde Marc Moens (Bvas) snoeihard uit naar Louis Ide, die in een dubbelinterview met Bart De Wever had laten verstaan dat er nog heel wat bespaard kan worden in de klinische biologie. De repliek van Moens - 'Dit is ondoordachte prietpraat' - roept irritatie op bij het SVH.Herman Moeremans, voorzitter van het SVH, ergerde zich aan de harde repliek van Marc Moens op het interview met Bart De Wever en Louis Ide (AK 2240). "Voor die ene keer dat een klinisch bioloog (Louis Ide) duidelijk stelt dat er wel degelijk besparingen mogelijk zijn, veert collega Moens verontwaardigd recht, schreeuwt moord en brand..." Het SVH zegt al langer dat er nog ruimte is voor besparingen in de klinische biologie. Het syndicaat maakt er een programmapunt van. "Het SVH wil werk maken van een betaalbare gezondheidszorg. Dat klinische biologie één van de sectoren is die zeker meer middelen toegeschoven kreeg de laatste jaren, hebben we reeds bij vroegere gelegenheden gesteld. Ook wij kregen toen een reprimande van Marc Moens."Huisartsen zijn er dagelijks getuige van hoe de middelen in de zorg kwistig worden gebruikt, aldus Moeremans. "Dat is helemaal geen prietpraat. Naar de reden voor die verkwisting is het niet ver zoeken. De huisartsgeneeskunde krijgt, als goedkope en kwalitatief goede basiszorg, onvoldoende ondersteuning om de hospitalocentristische mallemolens te stoppen."