...

Het SVH deed inspiratie op bij de wijkgezondheidscentra (WGC). Op 1 januari van elk jaar krijgen de WGC al de gmd's van hun aangesloten patiten automatisch op de rekening gestort. Waarom kan dat dan niet voor huisartsen, vraagt het SVH zich af. Dat is meteen het vertrekpunt van het alternatieve model van gmd-verlenging.Het voorstel komt erop neer dat huisartsen, naar analogie met WGC, op 1 januari alle gmd's die ze het afgelopen jaar beheerden, automatisch krijgen uitbetaald. Was er geen recenter contact, dan gaat men twee jaar terug. De overige gmd's - degene die niet op 1 januari verrekend werden - kunnen huisartsen zelf innen bij het eerstvolgende contact met de patit. "Het SVH-voorstel is zo simpel als bonjour", legt bedenker Michel De Munck uit. "De ziekenfondsen kunnen niet zeggen dat het technisch onuitvoerbaar is want ze doen het al voor de WGC. Het voordeel voor de huisartsen is dat ze geen 18 maanden hoeven te wachten op hun geld."