...

De verzuchtingen van de huisartsen zijn bij het hervatten van de medicomutonderhandelingen al meteen overboord gegooid. Dat stelt het SVH, dat niet aanvaardt dat 'structurele projecten' zoals de wachtposten mee worden gefinancierd vanuit de indexmassa.Het bedrag dat is bestemd voor de indexering van de erelonen mag niet worden gebruikt voor betaling van personeel of investeringen in de bakstenen van de wachtposten, zo stelt het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. Het SVH vindt het schrijnend dat de vertegenwoordigers van de huisartsen in de commissie dat aanvaarden.De hele idee klinkt trouwens vals. "Want elke huisarts die nu reeds betrokken is bij de werking van de huisartsenwachtposten weet hoezeer tegelijk de uitbouw van de huisartsenwachtposten wordt geremd: professionele aanpak wordt daar immers niet beloond."De huisartsen hebben dan ook recht op de hele index van 2,76%, om de koopkrachtdaling tegen te houden. Alleen zo zet men de beloofde herwaardering van de huisartsen om in daden, aldus het SVH.Erelonen zelf indexerenHet syndicaat stelt ook dat er een structurele ondersteuning moet komen van de huisartsenpraktijk en de kringen, om de vergrijzing en de toenemende impact van chronische aandoeningen het hoofd te bieden. Een betere eerstelijnszorg moet de specialistische geneeskunde betaalbaar houden.De ziekenfondsen krijgen verder een veeg uit de pan, omdat ze hun beloften over het GMD niet nakomen. Ze promoten niet, zoals afgesproken, de veralgemening van het GMD en weigeren de automatisering van de GMD-verlenging onmiddellijk te realiseren.Het SVH roep huisartsen op om zelf hun erelonen met 2,76% te verhogen en naar het Riziv te schrijven dat de 'verlenging' van het oude akkoord, zoals het syndicaat dat noemt, een nieuw akkoord is, en dat ze niet tot dat nieuwe akkoord wensen toe te treden.