...

Het incident in Schaarbeek en de moord op Patrik Roelandt op 1 december 2015 tonen volgens het SVH aan dat dringend maatregelen moeten genomen worden om de veiligheid van de huisartsen tijdens hun werk te verhogen. Hierbij is het volgens het syndicaat een optie om het beroepsgeheim te delen. Met name vindt de huisartsenvakbond dat met de huidige e-health-verplichtingen huisartsen al een heel stuk van hun beroepsgeheim prijsgeven. "Onze dossiers zijn gekoppeld aan het rijksregisternummer en dat wordt gebruikt door alle andere officiële instanties om individuen te identificeren", zo luidt het. Daarom vindt het SVH het 'evident' dat een overheid "bekommerd om de veiligheid van de professionele hulpverleners" het e-healthsysteem ook gebruikt om een risico-evaluatie aan het rijksregisternummer te koppelen. Tot slot is het voor het SVH 'vanzelfsprekend' dat dit een voorwaarde wordt om artsen verder te laten meewerken aan de opbouw en verdere uitbouw van het e-healthsysteem.