...

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen kreeg inzage in een folder opgesteld door het Christelijk Ziekenfonds, in samenwerking met UZ Leuven (Second-O). Het SVH legt klacht neer bij de Nationale Raad van Orde der Geneesheren.Het SVH is duidelijk in zijn wiek geschoten door het initiatief waarover u gisteren kon lezen in onze elektronische en vandaag in onze papieren editie. Daarom vraagt het syndicaat dat de Orde zich uitspreekt over:• De aanzet tot overconsumptie• De collusie tussen CM en UZ Leuven• Het deontologisch laakbare in twijfel trekken van vakbekwaamheid van artsen• De ongeoorloofde reclame voor UZ Leuven• Het miskennen van de centrale rol van de huisartsen en ondermijning van hun taak als dossierbeheerders• De ondermijning van de collegialiteit.