...

De resultaten van de enquête die Artsenkrant uitvoerde (AK 2202), laten uitschijnen dat huisartsen onderling erg verdeeld zijn over de verlenging van het GMD. "Maar niets is minder waar", repliceert het SVH. Wat bij de analyse van de resultaten in het oog springt, is dat de grote meerderheid van de huisartsen (74%) weigert de manuele inning van het globaal medisch dossier uit handen te geven, en de betaling toe te vertrouwen aan de ziekenfondsen, aldus het SVH. "Dat manifeste blijk van wantrouwen ten overstaan van de ziekenfondsen is volkomen terecht. Huisartsen wachten gemiddeld 21 maanden op uitbetaling voor de verlenging van GMD's via de ziekenfondsen. Daar komt nog bij dat de ziekenfondsen - door de remgeldvermindering vanaf 1 december erdoor te duwen - het familiale en sociale leven van de huisartsen 's avonds en in het weekend ernstig aantasten."Het zit het SVH dwars dat de ziekenfondsen meer en meer het beheer van de erelonen van de huisartsen inpalmen. "Door de betalingsachterstanden en het extra administratieve werk dat ermee gepaard gaat, betalen huisartsen een zware prijs. De ziekenfondsen verrijken zich dan ook nog eens via de intresten die ze innen op het beheer van deze gelden." Het SVH dringt erop aan dat huisartsen steeds de mogelijkheid behouden om welk ereloon dan ook manueel te innen. Het syndicaat vraagt zich af waarom de overheid eHealth niet inschakelt om het betaalverkeer van de huisartsen te organiseren. De overheid slaat zo twee vliegen in één klap: het beroep van huisarts wordt aantrekkelijker en de staat bespaart miljoenen euro's. Dokter Tine Bosmans uit Mechelen nam deel aan onze poll over de GMD-verlenging en kwam als winnaar uit de bus van de Bongobon ter waarde van 200 euro.