...

Het SVH is opgelucht dat de intellectuele prestaties ditmaal buiten schot blijven - "hebben onze jarenlange inspanningen dan eindelijk toch effect gehad?" - maar kan zich niet vinden in de indexsprong voor technische prestaties, en al zeker niet in de halvering van de informaticapremie."Dat de regering de telematicapremie halveert van 810 naar 405 euro, is een regelrechte schande", foetert Dr. Rufy Baeke. De ondervoorzitter van het SVH noemt de maatregel een "regelrechte dreun voor de informatisering van de sector". "Hoe kun je een dergelijke beslissing rechtvaardigen in een tijd waarin iedereen pleit voor meer digitalisering?"Ook de selectieve inhoudingen op de index kunnen op weinig begrip rekenen. Tot tevredenheid van het huisartsensyndicaat blijven raadplegingen, huisbezoekingen en toezicht buiten schot. "Maar een deel van onze inkomsten komen uit technische prestaties, waar wel in gesneden wordt", aldus Baeke.Die selectieve, gedeeltelijke indexsprongen komen er evenwel niet als de artsen zelf voldoende andere besparingsvoorstellen kunnen voorleggen. "Wij hebben in elk geval suggesties op overschot. Denk maar een het terugdringen van het oneigenlijk gebruik van de spoed en de gelijkschakeling van de prijs van generieken, voorstellen die we eind vorig jaar ook al lanceerden. Maar toen had de minister er geen oren naar..."ZiekenfondsadministratieEen andere suggestie waar het SVH zich achter schaart, komt van Dr. Claude Dawance, van het Forum des Associations de médecins Généralistes. Zij stelt voor om het benodigde geld bij de ziekenfondsen te halen. "En daar heeft ze gelijk in", onderstreept Dr. Baeke. "De voorwaardelijke terugbetaling van heel wat medicijnen is geschrapt, waardoor de administratieve diensten van de ziekenfondsen minder werk hebben. Maar hun budget is onveranderd gebleven."