...

Het SVH is niet te spreken over de wijzigingen in de financiering van de wachtposten. Het syndicaat roept op tot verzet tegen "deze afbraak van de huisartsgeneeskunde".Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen reageert verontrust op de plannen van het Riziv om de uitgaven voor wachtposten te 'standaardiseren'. "De ellende begon toen het budget voor de huisartsenwachtposten naar de medicomut werd verschoven," zegt voorzitter Herman Moeremans. "Dat het getouwtrek dan zou beginnen, stond in de sterren geschreven. Onder het mom van 'standaardisering' heeft het Riziv de meetlat op de mediaan van verschillende uitgavenposten gelegd."Het gevolg is dat de middelen die de huisartsenwachtposten ingezet hebben om een betere kwaliteit te bieden - vaak als antwoord op lokale noden - nu in vraag worden gesteld, aldus Moeremans. "De vernieuwing die de huisartsenwachtposten brachten, wordt op die manier beknot. Elke poging om professioneel te werken wordt afgestraft. Vergoedingen voor bestuurdersvergoedingen worden afgeschaft, onkosten voor boekhouding en informatica in de wachtposten teruggeschroefd." Huisartsenposten moeten ook snoeien in hun vervoerskosten en dat staat volgens het SVH haaks op de vraag naar meer veiligheid tijdens de wachtdiensten. Met de vervrouwelijking van het beroep mag dit niet teruggedraaid worden, vindt Moeremans. "Spoeddiensten werken toch ook niet zonder ambulance, verpleegkundigen en logistieke ondersteuning?"Met de oprichting van wachtposten hebben huisartsen het voortouw genomen in de vernieuwing van de eerstelijnsgeneeskunde. De overheid mag die vernieuwing nu niet beknotten, is de redenering, want wachtposten zijn nodig om het hoofd te bieden aan de vergrijzingstsunami die op ons afkomt.SVH roept alle huisartsen en hun verenigingen op tot verzet tegen de plannen van de medicomut en het Riziv: "Laat deze aanslag op de huisartsenwachtposten niet doorgaan. Maak onze overheid, die tegelijk wel de geldkraan naar de ziekenhuisstructuren laat openstaan, duidelijk dat wij de afbraak van huisartsenwachtposten niet zullen toelaten."