...

Volgens de artikelen 23 tot 29 van de wet over de toegankelijkheid van de zorg (wet van 27 december 2012) is het voor ziekenhuisartsen verboden om vrije honoraria aan te rekenen bij patiënten die gehospitaliseerd zijn in twee- of meerpersoonskamers."In tegenstelling tot wat tijdens de parlementaire debatten en discours over dit verbod van vrije honoraria op twee- en meerpersoonskamers uit electorale overwegingen als zand in de ogen van de publieke opinie werd gestrooid, verbetert deze wet op geen enkele manier de toegankelijkheid van de zorg in België", klaagt dokter Lemye aan.Zware sanctiesReeds voor deze wet moest elke patiënt die geen vrije honoraria wilde betalen, verplicht worden behandeld in alle ziekenhuizen, op straffe van zware sancties voor het ziekenhuis en de arts, legt de Waalse huisarts uit."De door de Bvas geviseerde wet tast niet alleen op disproportionele wijze de fundamentele rechten aan van zowel de artsen als de patiënten, maar ook de financiële gezondheid van de private ziekenhuizen, die voor 41% van hun financiële middelen afhankelijk zijn van de afdrachten die de artsen aan een ziekenhuis doen. Daardoor wordt het onmogelijk om in personeel, materiaal en diensten te investeren die dikwijls niet door de overheid worden gefinancierd."Negatieve gevolgenDaarenboven heeft de meerderheid van de Belgen een bijkomende ziekteverzekering die de vrije honoraria in twee- en meerpersoonskamers terugbetaalt en vrije honoraria mogen bovendien nooit worden aangerekend aan die categorieën van personen die het financieel moeilijk hebben, luidt het verder."De negatieve gevolgen van die wet van 27 december 2012 zijn dus voor... de patiënt, die er geen enkel voordeel uithaalt. De winnaars zijn de ziekenfondsen en de verzekeraars: de premies die ze voorstellen, of veeleer opleggen, om de vrije honoraria in twee- en meerpersoonskamers te dekken, zijn niet gedaald terwijl die contracten sinds het in voege treden van de bestreden wet bijna niets meer dekken", sluit Lemye af.