...

Er zou een goed opgestelde, gecontroleerde, gerandomiseerde studie moeten worden uitgevoerd om na te gaan of deze behandeling al dan niet nuttig is. (referentie: Morley LC et al. Cochrane Database Syst Rev. 2012;1:CD008611)