...

"Dit zal de toegang tot deze producten verbeteren en de prijs verlagen", aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Bepaalde medische hulpmiddelen mogen vandaag enkel door apothekers verkocht worden in ons land. Dat beperkt de toegang tot deze producten voor de patiënt en belemmert de concurrentie, waardoor de prijs vaak kunstmatig hoog blijft. Voorbeelden uit andere landen tonen dat de prijs van medische hulpmiddelen gevoelig zakt als ze ook buiten de apotheek beschikbaar zijn, stelt de minister. Vanaf 7 februari 2019 mogen ook supermarkten en winkels deze types medische hulpmiddelen verkopen aan burgers en zorgverleners. Ze moeten daarbij voldoen aan dezelfde strenge criteria rond kwaliteit, veiligheid en traceerbaarheid als apothekers. Daarnaast moeten ze zich op voorhand registreren bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, dat instaat voor de controles.Uitleg door apothekerDe nieuwe regeling geldt voor alle medische hulpmiddelen, maar zal in de praktijk vooral een verschil maken voor steriele materialen. Medische hulpmiddelen op voorschrift zullen mensen bij hun apotheker blijven afhalen. Dat is nodig om van een eventuele terugbetaling te kunnen genieten. Daarnaast hebben apothekers ook een belangrijke adviserende rol, benadrukt Maggie De Block."Als er deskundige uitleg nodig is, dan zullen mensen bij hun apotheker blijven aankloppen. De nieuwe regeling zal vooral een impact hebben op de verkoop van eenvoudige producten zoals steriele verbanden. Die zullen straks makkelijker te verkrijgen zijn en goedkoper worden."Europese verordeningMet de nieuwe regeling geeft België gevolg aan een Europese verordening van 2017 die onder andere het vrij verkeer van medische hulpmiddelen binnen de Europese Unie voorschrijft. In de meeste andere EU-lidstaten zijn medische hulpmiddelen al vrij beschikbaar in winkels en supermarkten. De verkoop van geneesmiddelen blijft exclusief voorbehouden aan apothekers.