...

Het tarief voor een consult bij de huisarts bedraagt vanaf 1 januari 2019 25,43 euro, en dat van een huisbezoek 38,86 euro. Een huisarts krijgt volgende maand 31 euro voor een GMD in plaats van 30 euro. Voor een patiënt met de status van chronische zieke die tussen 45 en 74 jaar oud is, stijgt het honorarium van 55 euro naar 56,83 euro.Bvas-voorzitter Marc Moens onderstreept dat de Commissie het voorstel dat de Bvas deed op 12 november heeft aanvaard. Ook de consultaties bij een specialist gaan met 3,33% omhoog, evenals de toezichtshonoraria in het ziekenhuis. De klinische biologie krijgt 16 miljoen, een aantal forfaitaire honoraria mogen aangroeien. In de medische beeldvorming groeit het forfait voor consultance, en dat per opname, met 3,33%.Dr. Moens onderstreept dat zijn syndicaat ook een verhoging met 3,33% voor de patholoog-anatomen uit de brand heeft gesleept, die daarmee zes miljoen euro extra krijgen op een budget van 179 miljoen. Al zijn dit strikt gezien technische prestaties.Dokter Reinier Hueting (Kartel/ASGB) zegt dat hij het extra geld voor de klinische biologie en radiologie liever naar het consult van de 'kleine specialisten' had zien gaan - wat toch meer past in de logica van een opwaardering van intellectuele prestaties. "Zo een voorstel is altijd een compromis", onderstreept hij. Kartel had, samen met AADM, geijverd voor een opwaardering van het GMD. "Hier hebben wij de slag thuis gehaald."Daarnaast wilde de Commissie 2,5 miljoen euro opzijzetten voor de uitbreiding van de automatische verlenging van het GMD. "Maar de automatische verlenging veralgemenen zal wellicht pas mogelijk zijn als in 2021 het GMD volledig elektronisch is", meent Hueting. Daarom gaat het geld nu naar een uitbreiding van de groep patiënten die in aanmerking komt voor een verhoogd GMD-honorarium.Ook dr. Roel Van Giel van AADM is erg verheugd met de maatregelen om het GMD te versterken. Hij wijst er verder op dat maandag ook het KB voor de geïntegreerde praktijkpremie 2018 is goedgekeurd. "Dat was dringend, een maatregel om huisartsen te vergoeden voor het uitvallen van e-healthdiensten is niet meer in de tekst geraakt. Maar er is expliciet afgesproken dat er een vorm van compensatie komt."