...

De wet op de Sunshine Act dateert van eind vorig jaar en www.beTransparent.be kan al een tijd worden geraadpleegd. Het finale uitvoerings-KB verscheen evenwel eind vorige week in het Staatsblad en werd meteen van kracht. Op 30 juni 2018 moeten alle transfers van dit jaar op de genoemde website gemeld zijn."De burger heeft het recht om te weten of de farmaceutische of de medisch-technologische industrie een band heeft met een gezondheidsverstrekker en zo ja, wat die band inhoudt", zegt minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Maggie De Block (Open VLD). In 2015 bedroeg het totale bedrag van transfers uit de farma-industrie 138 miljoen euro, geeft haar kabinet nog mee.De transfers aan zorgverleners die moeten gemeld worden gaan over opleidingen voor (bijvoorbeeld) artsen, reis- en verblijfskosten voor wetenschappelijke congressen, bijdragen voor onderzoek (O&O), vergoedingen voor consultancy...De burger vindt op www.transparant .be evenwel niet alleen de gegevens over zorgverleners. De website maakt ook de voordelen bekend die de industrie toekende aan organisaties die actief zijn in de gezondheidszorg.In het bijzonder geldt dit ook voor patiëntenverenigingen.Het uitvoeringsbesluit bepaalt welke transfers moeten worden gemeld, de manier waarop deze data aan beTransparant.be worden overgemaakt, welke gegevens op de website worden publiek gemaakt en hoe de gebruiker die via de zoekmotor kan terugvinden.