...

Vorig jaar brachten spoedartsen van vier Gentse ziekenhuizen de boodschap aan de Gentse huisartsen. Dit jaar maken evenveel spoedartsen uit ziekenhuizen verspreid over heel Vlaanderen (Leuven, Aalst, Roeselare en Geel) de boodschap over aan de leden van een dertigtal huisartsenkringen. De kringcoördinatoren krijgen van Karel Strobbe, stafmedewerker van de Huisartsenvereniging Gent, het campagnemateriaal aangeleverd: de video-opnamen en een template voor een nieuwsbrief. Domus Medica ondersteunt de campagne, het financiert de video's. Over de inhoud van de campagne overlegt Strobbe met Domus Medica én met het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Het VPP ziet de 'gezondheidssamenvatting' als een belangrijk instrument voor de deelname van de patiënt aan het eigen zorgproces. Voor ongeplande zorg buiten de kantooruren kan de Sumehr essentiële informatie bevatten, dus ook voor huisartsen met wachtdienst. Maar het gebruik ervan is bij deze huisartsen zelf nog maar weinig ingeburgerd."Een bevraging bij de wachtposten over de eerste vier maanden van dit jaar leerde dat dat sterk varieerde. De software registreerde dat het Sumehr werd geopend voor 0,5 tot 7% van de patiënten. Natuurlijk is het raadplegen van de Sumehr niet altijd nodig. Dit cijfer hangt ook samen met het aantal beschikbare Sumehrs, dat eveneens van regio tot regio sterk varieert." De campagne 'Summer of Sumehr' loopt de eerste vier weken van juni. De eerste week kwamen de spoedartsen aan het woord, deze week focust de campagne op huisartsen in een wachtpost, de derde week is het de beurt aan het VPP. "De vierde week geven we tips mee voor goede, dagelijkse routines", vertelt Strobbe. Hijzelf ontdekte vorig jaar dat hij ook een Sumehr heeft. "Ik vroeg mijn huisarts de contactgegevens van mijn echtgenote eraan toe te voegen. Wanneer ik buiten bewustzijn wordt binnengebracht op de spoed, weten ze meteen hoe haar te bereiken."