...

Het is een werk van lange adem, weet Karel Strobbe. Strobbe legt zich als stafmedewerker van de Gentse huisartsenvereniging onder meer toe op het verbeteren van de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Hij denkt dat de campagne bij de Gentse ziekenhuizen "wel goed" onthaald werd. "Als de ziekenhuizen zien dat huisartsen werk willen maken van de communicatie naar hen toe, kun je hen met nog meer recht vragen om op hun beurt werk te maken van de communicatie naar de huisartsen." Een concreet effect van de Sumehr-campagne vorig jaar was dat Strobbe acht à negen LOK-groepen in de buurt van Gent begeleidde bij het uitwisselen van ervaringen tussen de huisartsen met het werken in patiëntendossiers en met Sumehrs. "De houding van huisartsen tegenover het Sumehr loopt erg uiteen. Voor sommigen is het een automatisme dat bij de consultatie hoort, anderen zien het als de zoveelste extra klus - iets wat ze vooral doen voor hun geïntegreerde premie. Het hangt er vooral mee samen hoe vlot de huisarts werkt met het EMD. De Sumehr is eigenlijk de bekroning van al het registreerwerk door de huisarts. De Sumehr valoriseert de houder van het GMD." Dit jaar biedt Strobbe de deelnemende kringen een door Domus Medica goedgekeurd LOK-pakket aan: vragen en stellingen rond het EMD en de Sumehrs, samen met een aanzet voor wat richtlijnen. "De voorzitter trekt een kaart uit het stapeltje. Daar staat een vraag op als: wat zijn voor u altijd essentiële zorgelementen? Of: wanneer gebruikt u nog vrije tekst?" Tips voor het aanleren van de juiste routines voor het Sumehr komen in de vierde en laatste campagneweek aan bod. "Dan laat ik huisartsen aan het woord met bewezen goede Sumehr-gewoonten. Spreken zij met hun patiënten over het Sumehr? Welke momenten zijn voor hen aangewezen voor het exporteren van een geüpdate Sumehr?" Deze week komen vooral huisartsen in de wachtpost aan het woord. "We geven simpele tutorials over hoe je in de wachtpostensoftware de Sumehr kunt vinden. Huisartsen werken maar een paar weekends per jaar in de wachtpost. Ze zijn gewoon niet zo vertrouwd met het programma, denken we." Hij hoopt volgend jaar de campagne te herhalen. "Sommige huisartsenkringen gaven aan dat het dit jaar te veel was voor hun leden, maar dat ze in de toekomst zeker geïnteresseerd zijn."