...

En dat is volgens professor Geert Villeirs, kersvers voorzitter van de pas heropgerichte Belgische Vereniging voor Radiologen, een goede zaak. Want voor het substitutierecht werd ingevoerd, moest de radioloog blindelings het onderzoek uitvoeren dat door een arts werd voorgeschreven, of hij of zij als niet specialist daar nu achterstond of niet."Nu kan een radioloog beslissen over te gaan tot een ander radiologisch onderzoek dan voorgeschreven", legt dr. Villeirs uit. "Het is immers de radioloog die het gevraagde onderzoek het best kan linken aan de bestaande apparatuur. Want hij is er in tegenstelling tot de behandelend arts dag in, dag uit mee bezig."Ander voordeel van de regeling is dat de patiënt een mogelijks andere, spreek lichtere, straling over zich heen krijgt dan voorgeschreven door de behandelend arts. En dat is op dit ogenblik brandend actueel, omdat een studie uitwijst dat kinderen 25% meer kans lopen op kanker in geval van een radiologisch onderzoek. Dat meldt De Morgen.Maar in een reactie op Radio 1 nuanceert professor Villeirs deze cijfers. "Om te beginnen is de kans op kanker bij kinderen al erg minimaal. Als je daar nog eens 25% bijtelt, blijven deze cijfers minimaal. Maar nu kunnen we echt gericht onderzoeken en dat zal toch wel een verschil uitmaken. Daar komt nog bij dat de apparatuur steeds meer wordt verfijnd, zodat de hoeveelheid straling steeds kleiner wordt."