...

Tot nog toe was een radioloog verplicht de aanvraag van de voorschrijvende arts te volgen, zelfs als die wist dat die aanvraag niet conform de aanbevelingen was."Er was al een gestandaardiseerd voorschrift dat de radioloog gidst in wat de arts verwacht, maar er ontbrak nog een wettelijk element", zegt dokter Moens. "De radioloog kan nu ook de technologische knowhow in overweging nemen die de voorschrijvende arts niet altijd heeft. De juridische afwerking, die nu in werking treedt, vormt het sluitstuk van een redenering waarover al meer dan een jaar gediscussieerd is."Voor alle duidelijkheid: de nieuwe regeling gaat in vanaf 1 april. Gisteren stond het desbetreffende KB in het Staatsblad.