...

Het substitutierecht is een investering in kwaliteit en zou een voordeel moeten zijn voor iedereen, zegt dokter Lemye. "De radiologen wensen er vanuit hun expertise mee over te waken om het budget optimaal te gebruiken in het belang van patiënt en volksgezondheid, in nauw overleg met de voorschrijvers."Artsen-voorschrijversWat verandert er voor de artsen-voorschrijvers? Dokter Roland Lemye: "De voorschrijver zal de aanvraag voor een onderzoek blijven invullen zoals voorheen, met klinische gegevens en het vermoeden van een diagnose en het type onderzoek. Bij twijfel kan er altijd op de expertise van de radioloog vertrouwd worden. De keuze voor het meest geschikte onderzoek kan uiteraard in onderling overleg met de radioloog gebeuren, zodat de voorschrijver zich hierin kan vinden. De bedoeling is dat de voorschrijver achteraf minder geconfronteerd wordt met een besluiteloos protocol, omdat de radioloog verplicht een minder optimaal onderzoek heeft moeten uitvoeren."RadiologenVoor de meeste aangevraagde onderzoeken zouden er geen grote organisatorische problemen mogen zijn."Enkel voor een substitutie naar MRI zal organisatorisch moeten gezocht worden naar een nieuwe afspraak binnen een aanvaardbare periode", zegt dr. Lemye. "Voor de ziekenhuizen die nog niet over een MRI beschikken, is dat een probleem. Dat is een van de redenen waarom de 12 toegezegde extra MRI toestellen bij prioriteit geplaatst zullen worden in de ziekenhuizen die nog niet over een MRI beschikken."Patiënten"Het nadeel dat de patiënt eventueel zou kunnen ondervinden, is dat een afspraak verplaatst dient te worden, bijvoorbeeld als er een MRI-onderzoek moet uitgevoerd worden in plaats van een CT, terwijl de patiënt eigenlijk een afspraak had voor CT", aldus dr. Lemye. "Deze wijziging in de planning brengt wel het voordeel dat er een grotere garantie is dat het meest aangewezen onderzoek volgens de richtlijnen van goed gebruik van medische beeldvorming wordt aangewend en dat bovendien de patiënt niet wordt blootgesteld aan een eventueel nutteloze bestraling."