...

De Vlaamse regering wil niet alleen de bestaande capaciteit blijven verzekeren, maar houdt ook rekening met de mogelijkheid dat die capaciteit snel moet worden opgeschaald.De regering rekent erop dat er ook in de zomermaanden veel tests zullen worden afgenomen, doordat veel mensen vakantie zullen nemen in het buitenland maar ook door grootschalige evenementen zoals muziekfestivals.Daarnaast is het moeilijk in te schatten hoeveel besmettingen nieuwe varianten van het Sars-CoV-2 besmettingen zullen veroorzaken bij niet-gevaccineerde of niet volledig gevaccineerde personen. Ook bij de heropening van de scholen in september moet voldoende capaciteit beschikbaar zijn om mogelijke nieuwe uitbraken snel in kaart te kunnen brengen.Naast de verlenging van de subsidies voor de test- en triagecentra die zijn opgezet door de huisartsenkringen, voorziet de Vlaamse regering ook in financiering van alternatieve testcentra om piekmomenten te kunnen opvangen.Wanneer de capaciteit van de test- en triagecentra niet volstaat kunnen in de centrumsteden zo snel extra testcentra worden geopend.Om clusters in kaart te kunnen brengen houdt de Vlaamse regering ook twee mobiele teams paraat.