...

De test- en triagecentra krijgen per maand een forfait van 2.000 euro voor huurkosten, en 1.350 euro voor de niet-medische exploitatiekosten (energie, water,...). Het forfait wordt berekend op het aantal dagen dat een centrum open was.De Vlaamse regering trekt ook een budget uit van 619.000 euro voor de 'alternatieve' projecten die de test- en triagecentra moeten ontlasten en de piekcapaciteit helpen uitbreiden.Het gaat om zogenaamde testdorpen en -straten, mobiele trucks om bij een uitbraak tests af te nemen in grote bedrijven en wijken, afnamecapaciteit voor specifieke doelgroepen (universiteiten, hogescholen,...).Voor deze initiatieven bestaat er ook een cofinanciering waarbij het Riziv de personeelskosten op zich neemt, en de Vlaamse overheid de kosten van infrastructuur en logistiek.Vrijdag bekeek de Vlaamse regering de regelgeving hierrond. In december moet Vlaanderen over een piekcapiciteit beschikken van 27.500 testafnamen voor covid-19 per dag.