...

Dat besliste de ministerraad op 2 december. De focus moet daarbij liggen op de Health Data Space en een digitale health & care twin (dat is een digitale dubbelganger met de kenmerken van een echte patiënt).Het project moet de behoeften van de overheid rond data gedreven beleid, 'population health & care management', 'health data space' en een 'digital health & care twin' in kaart brengen. Ze moet deze "mappen ten opzichte van nationale en internationale technologische enablers; via een use-case gedreven aanpak valideren; en inzichten en expertise aanleveren en overdragen aan de administratie."Dat moet dan leiden tot roadmap voor een verdere uitrol op grote schaal.Einddoel is de gegevens over de gezondheid en het welzijn van een Vlaming te kunnen inzetten voor het bepalen en evalueren van het gezondheidsbeleid en het ondersteunen van de zorg- en hulpverlening, én ze bruikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek.