...

Een rationeel geneesmiddelenbeleid in de woonzorgcentra promoten is een centrale opdracht voor de coördinerend en raadgevend arts. Op 19 november aanstaande vindt hierover een belangrijke studievoormiddag plaats."Polyfarmacie is een immens probleem in de zorg voor ouderen", stelt CRA Dr. Rudi Faelens die vanuit Domus Medica de studiedag mee organiseert. Medicatie waarvoor het nut is bewezen bij een volwassen bevolking voor chronische zorg of langdurige preventie, wordt zonder meer ook nog (door)gegeven aan tachtigplussers. "Die nemen gemiddeld negen farmaca per dag, terwijl bewezen is dat in deze kwetsbare groep bij een op drie geneesmiddelen een ernstige bijwerking optreedt.".Rationeel voorschrijven en zo nodig afbouwen is de boodschap. Het behoort tot de wettelijke opdracht van de CRA's om daarop in de woonzorgcentra (WZC) toe te zien. Maar tot hun grote frustratie blijft het vaak vechten tegen de bierkaai.Start en StoppDe studiedag die zaterdag 19 november in Gent plaatsvindt, belicht hoe je een rationeel geneesmiddelengebruik kunt uitbouwen als CRA, en hoe je daarbij het formularium kunt gebruiken. Na het plenaire gedeelte hebben deelnemers de keuze uit vier werkgroepen..De werkgroepen belichten volgende thema's: het gebruik van START- en STOPP-criteria om het medicatieschema van de patiënt bij te sturen (Carl Goeminne, Jean-Pierre Sturtewagen); alle huisartsen met patiënten in het woonzorgcentrum laten deelnemen aan een rationeel voorschrijfgedrag met behulp van het formularium (Koen Verhofstadt, Jan Van Elsen); het geneesmiddelengebruik tijdens de laatste levensmaanden (Gert Ghijsebrechts, Thierry Christiaens); en het samenstellen van een formularium voor lokaal gebruik met behulp van het lijvige nationale formularium (Hans Bogaert, Willy Staessen). De meeste opleiders zijn zelf CRA of betrokken bij het WZC-formularium..De studiedag is een organisatie van Domus Medica en de Crataegus Werkgroep (een samenwerkingsplatform tussen de vier Vlaamse woonzorgcentrakoepels, de BVVG en Domus Medica). Hij maakt deel uit van een basisopleiding voor CRA's, als derde module in een reeks van zes..De opleiding begint om 8u45 in het blok 0K3 op de campus UZ Gent en sluit af om 13u met een broodjesmaaltijd. Meer informatie en een inschrijvingsformulier vindt u op www.domusmedica.be onder de rubriek navorming.