...

De rechtspositie van de patit is sinds de afkondiging van de wet patitenrechten (2002) een stuk duidelijker. Maar de juridische positie van de arts in de relatie met de patit is heel wat minder eenduidig. Is een verduidelijking van die status noodzakelijk voor het evenwicht in de relatie tussen arts en patit? Doctor in de rechten Tom Goffin beantwoordt die vraag in zijn proefschrift en gaat op 1 juni samen met enkele experten dieper in op belangrijke rechtskundige onderwerpen: het wettelijk monopolie van de arts, de diagnostische en therapeutische vrijheid, gewetensbezwaren van de arts en de rechten en plichten van de arts die volgen uit de wet op de patitenrechten, enzovoort.Goffin wordt bijgestaan door Herman Nys (professor gezondheidsrecht), Walter Michielsen (Ondervoorzitter Nationale Raad van de Orde) en Martin Hiele (voorzitter Medische Ethiek Commissie UZ Gasthuisberg). Inschrijven is mogelijk tot 25 mei. Latere aanmeldingen kunnen eventueel nog telefonisch geregeld worden.