...

Dat stellen de auteurs van het gerandomiseerd onderzoek AHEAD die wilden achterhalen of het chronisch zorgmodel de resultaten voor de betrokken patiënten verbeterde. Ze besluiten dat het chronisch zorgmodel bij patiënten met een afhankelijkheid van alcohol of andere middelen niet heeft geleid tot een verhoging van de zelfrapportage van onthouding gedurende 12 maanden, in vergelijking met een raadpleging van de huisarts zonder dit model. Volgens de auteurs is er meer onderzoek nodig om te bepalen of dit model, indien het langer of intensiever wordt toegepast, positieve gevolgen zou hebben. (referentie: Saitz R et al. JAMA. 2013;310:1156)