Met het diagnostisch algoritme wil het EPI-Centre, dat onder leiding staat van prof. dr. Jan Verbakel en prof. dr. Ann Van den Bruel, en onderzoek doet naar diagnostiek, huisartsen ondersteunen bij de zorg voor acuut zieke kinderen.

"Kinderen krijgen regelmatig infecties, deze kunnen meestal veilig ambulant zonder antibiotica worden behandeld. Nochtans krijgen heel veel kinderen antibiotica voorgeschreven, wat bijdraagt tot antimicrobiële resistentie en een hogere zorgafhankelijkheid", licht dr. Ruben Burvenich toe. Dokter Burvenich is doctoraatsonderzoeker aan het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde in Leuven en werkzaam in de onderzoeksgroep EPI-Centre.

"Een veelvoorkomende reden om antibiotica voor te schrijven, is diagnostische onzekerheid, zo geven huisartsen vaak aan. Deze onzekerheid leidt tevens tot onnodige verwijzingen naar en opnames in het ziekenhuis voor infecties die niet nodig zijn", vervolgt de jonge arts, die tevens huisarts is in een groepspraktijk in Heverlee. "Dit zet het zorgsysteem, dat reeds op haar reserves teert, nog meer onder druk. Ter illustratie: in België nemen de medische ziekenhuisopnames jaarlijks met 1% toe."

Klinische beslisboom en point-of-care CRP-testing

Om de zorg voor acuut zieke kinderen beter te kunnen beoordelen, ontwikkelde het onderzoeksteam een algoritme. Concreet bestaat dit algoritme uit twee elementen: een klinische beslisboom en point-of-care (uitgevoerd en geïnterpreteerd tijdens de raadpleging) C-reactief proteïne (CRP)-testing.

Dokter Burvenich: "De beslisboom werd bij eerder onderzoek ontwikkeld en extern gevalideerd voor gebruik in de eerste lijn. Deze sluit een ernstige infectie bij acuut zieke kinderen veilig en met zekerheid uit - sensitiviteit 100% (95% betrouwbaarheidsinterval 71.5% tot 100%), specificiteit 81% - indien geen van deze drie kenmerken aanwezig zijn: niet-pluis gevoel, dyspneu, temperatuur ≥ 40°C (figuur 1, nvdr)."

Figuur 1: gevalideerde klinische beslisregel (ARON-trial)., EPI-Centre
Figuur 1: gevalideerde klinische beslisregel (ARON-trial). © EPI-Centre

"Een recent literatuuroverzicht toonde dan weer aan dat CRP als een point-of-care test het aantal antibioticavoorschriften voor acuut zieke kinderen drastisch kan verlagen - tot 44% - bij kinderen op een veilige manier, zolang duidelijk advies over de interpretatie van de sneltest beschikbaar is (figuur 2, nvdr)."

Figuur 2: alere Afinion 2 CRP-sneltest., EPI-Centre
Figuur 2: alere Afinion 2 CRP-sneltest. © EPI-Centre

Nationale en multicentrische studie

In een clustergerandomiseerde, parallelle groep, pragmatische trial ('het ARON-project') zullen acuut zieke kinderen van zes maanden tot twaalf jaar op praktijkniveau op willekeurige basis ingedeeld worden in een interventie- of een controlegroep.

"Binnen de interventiegroep volgt de arts het diagnostisch algoritme met CRP-testen, vangnetadvies en bestaande evidence-based richtlijnen voor het voorschrijven van antibiotica in de ambulante zorg (figuur 3, nvdr). Het CRP-gehalte wordt gemeten uit een druppel bloed na een vingerprik en het resultaat is gekend binnen drie minuten. De artsen in de controlegroep leveren de gebruikelijke zorg, inclusief de vermelde richtlijnen", legt dr. Burvenich uit.

Figuur 3: diagnostisch algoritme van de interventiegroep (ARON-trial)., EPI-Centre.
Figuur 3: diagnostisch algoritme van de interventiegroep (ARON-trial). © EPI-Centre.

"Ons doel is om 6.111 kinderen te rekruteren, minstens 50 per deelnemende arts. De patiëntgegevens worden verkregen uit het medisch dossier en rechtstreeks via de ouders, en geregistreerd in een online registratieformulier. We streven ernaar om acuut zieke kinderen te includeren gedurende twee winterperiodes bij huisartspraktijken verspreid over België."

Meerdere academische centra voor huisartsgeneeskunde, aan beide zijden van de taalgrens, nemen deel aan de studie. Het ACHG in Leuven is coördinator.

De studie wordt gesteund door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Wie wil deelnemen aan de studie, ontvangt een financiële vergoeding per patiënt. Interesse om deel te nemen? Wenst u meer informatie? www.arontrial.be of ruben.burvenich@kuleuven.be.

Het ARON-studieteam bestaat uit prof. dr. Jan Verbakel, dr. Tine De Burghgraeve, prof. dr. Ann Van den Bruel, Erinn D'hulster, dr. Liselore De Rop en dr. Ruben Burvenich.

Met het diagnostisch algoritme wil het EPI-Centre, dat onder leiding staat van prof. dr. Jan Verbakel en prof. dr. Ann Van den Bruel, en onderzoek doet naar diagnostiek, huisartsen ondersteunen bij de zorg voor acuut zieke kinderen."Kinderen krijgen regelmatig infecties, deze kunnen meestal veilig ambulant zonder antibiotica worden behandeld. Nochtans krijgen heel veel kinderen antibiotica voorgeschreven, wat bijdraagt tot antimicrobiële resistentie en een hogere zorgafhankelijkheid", licht dr. Ruben Burvenich toe. Dokter Burvenich is doctoraatsonderzoeker aan het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde in Leuven en werkzaam in de onderzoeksgroep EPI-Centre."Een veelvoorkomende reden om antibiotica voor te schrijven, is diagnostische onzekerheid, zo geven huisartsen vaak aan. Deze onzekerheid leidt tevens tot onnodige verwijzingen naar en opnames in het ziekenhuis voor infecties die niet nodig zijn", vervolgt de jonge arts, die tevens huisarts is in een groepspraktijk in Heverlee. "Dit zet het zorgsysteem, dat reeds op haar reserves teert, nog meer onder druk. Ter illustratie: in België nemen de medische ziekenhuisopnames jaarlijks met 1% toe."Klinische beslisboom en point-of-care CRP-testingOm de zorg voor acuut zieke kinderen beter te kunnen beoordelen, ontwikkelde het onderzoeksteam een algoritme. Concreet bestaat dit algoritme uit twee elementen: een klinische beslisboom en point-of-care (uitgevoerd en geïnterpreteerd tijdens de raadpleging) C-reactief proteïne (CRP)-testing. Dokter Burvenich: "De beslisboom werd bij eerder onderzoek ontwikkeld en extern gevalideerd voor gebruik in de eerste lijn. Deze sluit een ernstige infectie bij acuut zieke kinderen veilig en met zekerheid uit - sensitiviteit 100% (95% betrouwbaarheidsinterval 71.5% tot 100%), specificiteit 81% - indien geen van deze drie kenmerken aanwezig zijn: niet-pluis gevoel, dyspneu, temperatuur ≥ 40°C (figuur 1, nvdr).""Een recent literatuuroverzicht toonde dan weer aan dat CRP als een point-of-care test het aantal antibioticavoorschriften voor acuut zieke kinderen drastisch kan verlagen - tot 44% - bij kinderen op een veilige manier, zolang duidelijk advies over de interpretatie van de sneltest beschikbaar is (figuur 2, nvdr)." Nationale en multicentrische studieIn een clustergerandomiseerde, parallelle groep, pragmatische trial ('het ARON-project') zullen acuut zieke kinderen van zes maanden tot twaalf jaar op praktijkniveau op willekeurige basis ingedeeld worden in een interventie- of een controlegroep."Binnen de interventiegroep volgt de arts het diagnostisch algoritme met CRP-testen, vangnetadvies en bestaande evidence-based richtlijnen voor het voorschrijven van antibiotica in de ambulante zorg (figuur 3, nvdr). Het CRP-gehalte wordt gemeten uit een druppel bloed na een vingerprik en het resultaat is gekend binnen drie minuten. De artsen in de controlegroep leveren de gebruikelijke zorg, inclusief de vermelde richtlijnen", legt dr. Burvenich uit."Ons doel is om 6.111 kinderen te rekruteren, minstens 50 per deelnemende arts. De patiëntgegevens worden verkregen uit het medisch dossier en rechtstreeks via de ouders, en geregistreerd in een online registratieformulier. We streven ernaar om acuut zieke kinderen te includeren gedurende twee winterperiodes bij huisartspraktijken verspreid over België." Meerdere academische centra voor huisartsgeneeskunde, aan beide zijden van de taalgrens, nemen deel aan de studie. Het ACHG in Leuven is coördinator.De studie wordt gesteund door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het ARON-studieteam bestaat uit prof. dr. Jan Verbakel, dr. Tine De Burghgraeve, prof. dr. Ann Van den Bruel, Erinn D'hulster, dr. Liselore De Rop en dr. Ruben Burvenich.