...

De onderzoekers van de universiteit van Texas analyseerden de schoolprestaties en de socio-demografische gegevens van 1.895 lagereschoolkinderen uit El Paso. Ze bestudeerden de blootstelling van de kinderen aan giftige stoffen in de lucht, zoals dieselgassen, rondom hun huis.Kinderen die werden blootgesteld aan hoge concentraties uitlaatgassen van auto's, vrachtwagens en bussen bleken significant lagere schoolresultaten te behalen, zelfs na correctie voor andere beïnvloedende factoren. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het vakblad Population and Environment."Er zijn twee mogelijke verklaringen voor deze associatie", zegt mede-auteur Sara E. Grineski, professor sociologie en antropologie aan de universiteit van Texas. "Er is bewijs dat deze link het gevolg is van ziekte, zoals respiratoire infecties of astma. Luchtvervuiling maakt kinderen ziek, waardoor ze vaker afwezig blijven op school en zo een achterstand opbouwen. Een andere hypothese is dat chronische blootstelling aan luchtvervuiling de neurologische ontwikkeling van het brein van deze kinderen negatief beïnvloedt."(bron: EurekAlert)