Ik denk dat we kunnen stellen dat er in elk domein van ons studenten- leven iets veranderd is, vertelt derdejaars geneeskundestudente Roselynn De Roeck, tevens PR van SWOP, de Gentse studentenraad geneeskunde. "Praktijklessen zijn online leerpaden geworden, het is niet meer mogelijk om met je medestudenten gezellig een praatje te slaan bij het auditorium, evenmin als samen studeren in een 'blokspot', buitenschoolse activiteiten zoals galabals, sportevenementen enz. zijn afgelast, veel bijbaantjes vielen weg, om maar enkele voorbeelden te noemen. Studenten die dit jaar aan een opleiding in het hoger onderwijs zijn begonnen, komen in een heel andere wereld terecht dan de eerstejaars van bijvoorbeeld twee jaar geleden."

Thomas Derijcke: "Mijn handen jeuken om te kunnen helpen in de ziekenhuizen."

Onzeker

Andreas Huysman herinnert zich de eerste golf als een "vier maanden durende waas van lesopnames, afgelaste projecten en examens". Dat bracht heel wat stress met zich mee, geeft de persverantwoordelijke van BeMSA (Belgian Medical Students' Association) Gent aan, "al voelde die stress niet anders aan dan tijdens een doorsnee blok. Het grote verschil was dat de periode van stress dubbel zo lang duurde als normaal".

"Tijdens de eerste golf was er vooral zeer veel chaos. Niemand wist hoe alles verder moest verlopen, en wat er nog zou komen", pikt Thomas Derijcke in. "Dit semester was en is het voor iedereen - zowel voor de studenten als voor de professoren en universiteitsmedewerkers - opnieuw zoeken, en wennen aan de huidige omstandigheden. We kregen de mogelijkheid om in beperkte groepen les te volgen in de auditoria, er werd extra ingezet om alle lessen online te kunnen meevolgen en uiteraard zijn er ook nog steeds de lesopnames." Toch sluimeren er nog heel wat onzekerheden, besluit de student. "Bij velen zorgt dit voor extra stress en angst", weet hij.

Sociaal contact

Volgens Roselynn De Roeck hebben ouderejaars 'een voordeel' tijdens deze tweede golf, ze zijn beter voorbereid. " We know the drill. We weten hoe eenzaam deze periode kan worden, achter onze laptop." Mogelijk weegt deze golf daarom nog zwaarder door dan de vorige, denkt de studente. "Het valt op dat velen nood hebben aan sociaal contact om opnieuw de moed te vinden voor de naderende blokperiode. De mens is een sociaal dier, en voor studenten is dat niet anders."

Het wegvallen van sociaal contact: voor studenten is het misschien wel het grootste gevolg van de coronacrisis op hun studentenleven. "Als student kom je in contact met heel veel mensen. Ik kan me inbeelden dat het niet evident is om dit academiejaar te starten aan de universiteit, wanneer de omstandigheden het moeilijk maken om kennis te maken met medestudenten", beaamt Thomas Derijcke, die een liaison-functie uitoefent tussen BeMSA en de VGK. "Je wordt immers met dezelfde uitdagingen geconfronteerd als de studenten van hogere jaren, met dat verschil dat je niet op elkaar kan terugvallen met vragen of bezorgdheden omdat je nog niet echt de kans gekregen hebt om je jaargenoten goed te leren kennen. Het broodnodige sociaal vangnet ontbreekt. Daarom hebben we bij de VGK dit semester al veel extra aandacht besteed aan de eerstejaarsstudenten."

Roselynn De Roeck: "'Velen hebben nood aan sociaal contact om opnieuw de moed te vinden voor de naderende blokperiode. De mens is een sociaal dier, en voor studenten is dat niet anders."

Leerachterstand

En hoe ervaren de studenten de impact van de crisis op hun studie an sich? "Ondanks alle inspanningen die de universiteit geleverd heeft, ben ik er wel zeker van dat we een leerachterstand hebben opgelopen", zegt Andreas Huysman. "Ik denk bijvoorbeeld aan de afgelasting van de huisartsenstage in de derde bachelor eind maart. Daardoor liepen heel wat studenten de kans mis om praktische vaardigheden op te doen, alsook hun eerste kennismaking met de geneeskunde vanuit het oogpunt van de arts."

Extra aandachtig zijn tijdens de online lessen dus... Al blijkt deze manier van les volgen en studeren niet elke student te zijn gegeven. Roselynn De Roeck: "Sommige studenten vinden online les volgen moeilijker dan les volgen in het auditorium. Zelf maakte ik voor de coronacrisis al regelmatig gebruik van lesopnames. Dé grote uitdaging is om ritme in je dagen te creëren. Opeens zijn je dagen 'leeg' en heb je veel tijd - althans, zo lijkt het."

Ontspanning

Dat er bovendien weinig afleiding is, maakt het er niet makkelijker op, vindt Andreas Huysman. "Plots is ons studentenleven beperkt tot louter en alleen studeren." Doorgaans organiseren BeMSA Gent en de andere studentenverenigingen activiteiten voor medestudenten op de agenda. Sommige konden mits de nodige organisatie en creativiteit vervangen worden door een digitaal alternatief. "Zoals het project ' Date Your Doctor' van BeMSA Gent, waarbij studenten vroeger face- to-face maar nu gewoon online kunnen speeddaten met artsen uit verschillende specialisaties", licht Andreas toe. "Of Start To Talk, dat studenten toelaat om op een laagdrempelige manier thema's als faalangst, stress, depressie en eenzaamheid met elkaar te bespreken." "En voor de jaarlijkse 12-urenloop, sloegen de Gentse studentenkringen de handen in elkaar om deze om te zetten naar één grote Strava-challenge", vult Roselynn De Roeck aan.

Andreas Huysman: "De eerste golf herinner ik me als een vier maanden durende waas van lesopnames, afgelaste projecten en examens."

Helaas vielen er ook heel wat activiteiten in het water. Andreas Huysman: "En daarmee ook een belangrijke bron van ontspanning. Opvallend was dat we de afgelopen periode veel meer nieuwe gezichten hebben mogen verwelkomen op activiteiten die, in welke vorm dan ook, wel nog konden doorgaan", aldus Andreas Huysman. De eerste lockdown was overigens een financiële aderlating voor veel studentenverenigingen, zegt de student. "Door de tweede golf is er weinig hoop dat we die inkomsten enigszins zullen kunnen recupereren."

"Jammer", zucht ook Thomas Derijcke, "want er is veel extra tijd en werk gekropen in het organiseren van activiteiten in vergelijking met voorgaande jaren. Elke activiteit moest namelijk, op basis van een goed uitgewerkt draaiboek met daarin een beschrijving van alle maatregelen om het coronaproof te houden, goedgekeurd worden door de 'Coronacommissie', in samenwerking met de dienst studentenactiviteiten.

Boost

De studenten zullen - net als iedereen - nog even moeten wachten voor ze opnieuw volop student kunnen zijn. Zij het ietsje langer... "Voor ons betekent deze tweede lockdown dat we ons hoogstwaarschijnlijk zullen moeten 'opsluiten' tot eind januari, vermits onze blok en examens er stilaan aan komen. We zullen dus nog even op onze tanden moeten bijten", schetst Thomas Derijcke. Maar de coronamaatregelen zijn echt wel nodig, voegt hij er in eenzelfde adem aan toe.

Roselynn De Roeck beaamt, maar ze zegt ook: "Als geneeskundestudent zie je tijdens deze pandemie pas echt waar je zo hard voor studeert . Persoonlijk geeft deze maatschappelijke situatie me een boost: Ja, dit is wat ik later wil doen. Ik wil helpen als arts." - "Mijn handen jeuken om te kunnen helpen in de ziekenhuizen", besluit ook Thomas Derijcke.

Ik denk dat we kunnen stellen dat er in elk domein van ons studenten- leven iets veranderd is, vertelt derdejaars geneeskundestudente Roselynn De Roeck, tevens PR van SWOP, de Gentse studentenraad geneeskunde. "Praktijklessen zijn online leerpaden geworden, het is niet meer mogelijk om met je medestudenten gezellig een praatje te slaan bij het auditorium, evenmin als samen studeren in een 'blokspot', buitenschoolse activiteiten zoals galabals, sportevenementen enz. zijn afgelast, veel bijbaantjes vielen weg, om maar enkele voorbeelden te noemen. Studenten die dit jaar aan een opleiding in het hoger onderwijs zijn begonnen, komen in een heel andere wereld terecht dan de eerstejaars van bijvoorbeeld twee jaar geleden." Andreas Huysman herinnert zich de eerste golf als een "vier maanden durende waas van lesopnames, afgelaste projecten en examens". Dat bracht heel wat stress met zich mee, geeft de persverantwoordelijke van BeMSA (Belgian Medical Students' Association) Gent aan, "al voelde die stress niet anders aan dan tijdens een doorsnee blok. Het grote verschil was dat de periode van stress dubbel zo lang duurde als normaal". "Tijdens de eerste golf was er vooral zeer veel chaos. Niemand wist hoe alles verder moest verlopen, en wat er nog zou komen", pikt Thomas Derijcke in. "Dit semester was en is het voor iedereen - zowel voor de studenten als voor de professoren en universiteitsmedewerkers - opnieuw zoeken, en wennen aan de huidige omstandigheden. We kregen de mogelijkheid om in beperkte groepen les te volgen in de auditoria, er werd extra ingezet om alle lessen online te kunnen meevolgen en uiteraard zijn er ook nog steeds de lesopnames." Toch sluimeren er nog heel wat onzekerheden, besluit de student. "Bij velen zorgt dit voor extra stress en angst", weet hij. Volgens Roselynn De Roeck hebben ouderejaars 'een voordeel' tijdens deze tweede golf, ze zijn beter voorbereid. " We know the drill. We weten hoe eenzaam deze periode kan worden, achter onze laptop." Mogelijk weegt deze golf daarom nog zwaarder door dan de vorige, denkt de studente. "Het valt op dat velen nood hebben aan sociaal contact om opnieuw de moed te vinden voor de naderende blokperiode. De mens is een sociaal dier, en voor studenten is dat niet anders." Het wegvallen van sociaal contact: voor studenten is het misschien wel het grootste gevolg van de coronacrisis op hun studentenleven. "Als student kom je in contact met heel veel mensen. Ik kan me inbeelden dat het niet evident is om dit academiejaar te starten aan de universiteit, wanneer de omstandigheden het moeilijk maken om kennis te maken met medestudenten", beaamt Thomas Derijcke, die een liaison-functie uitoefent tussen BeMSA en de VGK. "Je wordt immers met dezelfde uitdagingen geconfronteerd als de studenten van hogere jaren, met dat verschil dat je niet op elkaar kan terugvallen met vragen of bezorgdheden omdat je nog niet echt de kans gekregen hebt om je jaargenoten goed te leren kennen. Het broodnodige sociaal vangnet ontbreekt. Daarom hebben we bij de VGK dit semester al veel extra aandacht besteed aan de eerstejaarsstudenten." En hoe ervaren de studenten de impact van de crisis op hun studie an sich? "Ondanks alle inspanningen die de universiteit geleverd heeft, ben ik er wel zeker van dat we een leerachterstand hebben opgelopen", zegt Andreas Huysman. "Ik denk bijvoorbeeld aan de afgelasting van de huisartsenstage in de derde bachelor eind maart. Daardoor liepen heel wat studenten de kans mis om praktische vaardigheden op te doen, alsook hun eerste kennismaking met de geneeskunde vanuit het oogpunt van de arts." Extra aandachtig zijn tijdens de online lessen dus... Al blijkt deze manier van les volgen en studeren niet elke student te zijn gegeven. Roselynn De Roeck: "Sommige studenten vinden online les volgen moeilijker dan les volgen in het auditorium. Zelf maakte ik voor de coronacrisis al regelmatig gebruik van lesopnames. Dé grote uitdaging is om ritme in je dagen te creëren. Opeens zijn je dagen 'leeg' en heb je veel tijd - althans, zo lijkt het." Dat er bovendien weinig afleiding is, maakt het er niet makkelijker op, vindt Andreas Huysman. "Plots is ons studentenleven beperkt tot louter en alleen studeren." Doorgaans organiseren BeMSA Gent en de andere studentenverenigingen activiteiten voor medestudenten op de agenda. Sommige konden mits de nodige organisatie en creativiteit vervangen worden door een digitaal alternatief. "Zoals het project ' Date Your Doctor' van BeMSA Gent, waarbij studenten vroeger face- to-face maar nu gewoon online kunnen speeddaten met artsen uit verschillende specialisaties", licht Andreas toe. "Of Start To Talk, dat studenten toelaat om op een laagdrempelige manier thema's als faalangst, stress, depressie en eenzaamheid met elkaar te bespreken." "En voor de jaarlijkse 12-urenloop, sloegen de Gentse studentenkringen de handen in elkaar om deze om te zetten naar één grote Strava-challenge", vult Roselynn De Roeck aan. Helaas vielen er ook heel wat activiteiten in het water. Andreas Huysman: "En daarmee ook een belangrijke bron van ontspanning. Opvallend was dat we de afgelopen periode veel meer nieuwe gezichten hebben mogen verwelkomen op activiteiten die, in welke vorm dan ook, wel nog konden doorgaan", aldus Andreas Huysman. De eerste lockdown was overigens een financiële aderlating voor veel studentenverenigingen, zegt de student. "Door de tweede golf is er weinig hoop dat we die inkomsten enigszins zullen kunnen recupereren." "Jammer", zucht ook Thomas Derijcke, "want er is veel extra tijd en werk gekropen in het organiseren van activiteiten in vergelijking met voorgaande jaren. Elke activiteit moest namelijk, op basis van een goed uitgewerkt draaiboek met daarin een beschrijving van alle maatregelen om het coronaproof te houden, goedgekeurd worden door de 'Coronacommissie', in samenwerking met de dienst studentenactiviteiten. De studenten zullen - net als iedereen - nog even moeten wachten voor ze opnieuw volop student kunnen zijn. Zij het ietsje langer... "Voor ons betekent deze tweede lockdown dat we ons hoogstwaarschijnlijk zullen moeten 'opsluiten' tot eind januari, vermits onze blok en examens er stilaan aan komen. We zullen dus nog even op onze tanden moeten bijten", schetst Thomas Derijcke. Maar de coronamaatregelen zijn echt wel nodig, voegt hij er in eenzelfde adem aan toe. Roselynn De Roeck beaamt, maar ze zegt ook: "Als geneeskundestudent zie je tijdens deze pandemie pas echt waar je zo hard voor studeert . Persoonlijk geeft deze maatschappelijke situatie me een boost: Ja, dit is wat ik later wil doen. Ik wil helpen als arts." - "Mijn handen jeuken om te kunnen helpen in de ziekenhuizen", besluit ook Thomas Derijcke.