...

"We konden de cijfers van UGent, UAntwerpen en KULeuven inkijken en moeten tot de vaststelling komen, dat er in praktijk voor heel wat specialiteiten er minder opleidingsplaatsen zijn dan het contingent toelaat", zegt VGSO-voorzitter Benjamin Denoiseux."Het blijkt om een structureel tekort te gaan, of om een tekort aan financiële middelen om de opleidingsplaatsen te financieren", klinkt het. Zo voorziet het contingent in 75 kandidaat-specialisten algemene heelkunde, terwijl er slechts 51 kandidaten een opleidingsplaats hebben.Carrières"Maar ook de zogenaamde knelpuntspecialisaties ontspringen de dans niet", gaan de studenten verder. "Er zijn 36 contingentplaatsen voor pediaters, maar slechts 23 opleidingsplaatsen, 104 contingentplaatsen voor internisten, maar slechts 85 opleidingsplaatsen en 56 contingentplaatsen voor psychiaters, voor 41 opleidingsplaatsen."Volgens VGSO worden zo carrièredromen van studenten kapot gemaakt, maar ook dreigt een tekort aan zorgverleners, omdat het contingent niet wordt gehaald. "We vrezen dat dit probleem de komende jaren nog zal verergeren en een hoogtepunt zal bereiken in 2018. Door de inkorting van de studietijd van 7 naar 6 jaar zullen dan immers twee generaties studenten geneeskunde afstuderen."Hoge RaadGuy Vanderstraeten, decaan van de faculteit geneeskunde van de Universiteit Gent, kondigt overleg aan met de decanen van de vijf Vlaamse universiteiten. Volgens de decaan is "het gebrek aan fondsen van overheidswege" verantwoordelijk voor het tekort aan opleidingsplaatsen.Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx op haar beurt zegt, via haar woordvoerder, te wachten op een advies vanwege de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en Huisartsen. Op basis van het advies zal er gewerkt worden aan een oplossing, bijvoorbeeld door meerdere studenten per stagemeester toe te laten of plaatsen in het buitenland aan te moedigen.Zowel de decanen als de studenten vragen een extra-financiering voor de opleidingsplaatsen in het regeerakkoord van de volgende regering.