...

De Vlaamse geneeskundestudenten luiden de alarmbel. Ze vrezen dat de verkorte, zesjarige basisopleiding niet vanaf 2012-2013 van start kan gaan. "Het zou ondenkbaar zijn als startende basisartsen weer een opleiding van zeven jaar moeten aanvatten omdat de noodzakelijke decretale en financiële beslissingen niet tijdig genomen worden."De Kamer schaarde zich in maart van dit jaar unaniem achter het voorstel om de basisopleiding van artsen te verkorten van zeven naar zes jaar, conform een Europese richtlijn. De afspraak was dat de universiteiten vanaf het academiejaar 2012-2013 met de zesjarige basisopleiding van start zouden gaan.Maar de studenten vrezen dat de Vlaamse gemeenschap haar huiswerk niet tijdig klaar zal hebben. Zo zijn de afspraken over het behoud van de financiering van het (wegvallende) zevende jaar nog niet rond. Er moet ook dringend werk gemaakt worden van de nodige decreten.OngerustIn een open brief aan minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) drukt het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO), een koepelvereniging van geneeskundestudenten van de vier Vlaamse universiteiten, zijn ongerustheid uit. Ook de rectoren en decanen ontvingen een kopie van de brief. Minister Smet moet snel het nodige doen om de verkorte basisopleiding geneeskunde van zes jaar te laten ingaan zoals afgesproken vanaf het academiejaar 2012-2013, is de boodschap van het VGSO.De universiteiten hebben nog maar een paar maanden om de nodige curriculumwijzigingen definitief door te voeren, schrijven de studenten. "Wij vrezen dat door nalatigheid van de Vlaamse Gemeenschap dit project niet afgewerkt kan worden. Dat is meer dan betreurenswaardig."De hervorming naar een zesjarige opleiding vraagt niet enkel een toegenomen inspanning en meer middelen voor het theoretische deel van de opleiding, maar gaat ook gepaard met een hogere belasting en een hogere kost van het praktische opleidingsdeel, schrijven de studenten. "Het behoud van de financiële middelen van het huidige zevende jaar is dus onontbeerlijk."