...

De website www.huisartsenstage.be somt de redenen op waarom u moet overwegen van uw praktijk open te stellen voor geneeskundestudenten: reflectie over het eigen functioneren, betere opleidingsmogelijkheden voor uzelf, een boost voor uw praktijk en voor de huisartsengeneeskunde - in het bijzonder die in uw regio.De ervaringen die geneeskundestudenten tijdens de stages in hun basisopleiding opdoen, bepalen vaak de keuze die ze maken voor hun specialisatie/beroepsopleiding. Dat huisartsenarme regio's ook regio's zijn waar geen stageplaatsen zijn, is geen toeval - zo laat de website verstaan.Studenten begeleiden zorgt vaak voor belangrijke feedback over uw praktijk. Het biedt ook een extra stimulans - en eventueel voordeel - voor uw eigen verdere professionele vervolmaking.Op de website leert u de verschillende soorten stages kennen die de vijf universiteiten aanbieden: meestal kortere stages in het begin van de opleiding en langere in de latere jaren. Er zijn kijkstages en stages om uiteenlopende vaardigheden te trainen. Het moment in het jaar waarop de stages plaatsvinden varieert ook.De website geeft u een overzicht van de diverse soorten stages en laat u doorklikken naar de websites van de vijf faculteiten voor concretere informatie.Vindt u af en toe een stage OK maar niet te frequent, dan is dat perfect mogelijk. U kunt bijvoorbeeld afspreken met andere collega's stages te verdelen - de secretariaten van de verschillende universiteiten kunnen u meer informatie en ondersteuning bieden.U bent nooit te oud of te jong om stages te begeleiden. Zowel uw ervaring als uw affiniteit met de studenten vormen een pluspunt. Er is dus geen reden om de mogelijkheden even te bekijken.W.Co.