...

In 2011 en 2012 trok Nederland telkens twee miljoen euro uit voor zorgverstrekkers die geestelijke gezondheidszorg (ggz) aanboden via het internet, met een maximumuitkering van 312 euro per patiënt. Een tijdelijke regeling om e-ggz stimuleren maakte die steun mogelijk, en wordt nu omgezet in een permanente maatregel. Eind vorige maand besliste de ministerraad immers om, op voorstel van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers (VVD), de financiering van anonieme e-mental health structureel te voorzien. Welk bedrag daarvoor zal uitgetrokken worden, is evenwel nog niet geweten.Met dit besluit wil de ministerraad het belang onderstrepen van anonieme psychologische hulpverlening via het internet. Heel wat mensen die kampen met psychische problemen durven in eerste instantie niet uit te komen voor hun problemen, klinkt het, terwijl zij wel zorg nodig hebben. "Voor hen kan e-mental health de drempel verlagen. Vroegtijdige herkenning en behandeling, met zelfmanagement als uitgangspunt, worden zo alsnog mogelijk", stelt de ministerraad in een persbericht. "Bovendien blijkt e-mental health ook een kosteneffectieve behandeling te zijn."