...

Het syndicaat is inderdaad van plan om op 2 december een stakingsdag van de zorgsector te organiseren en denkt ook aan een gerichte staking van de elektronische datatransmissie. Uit een internetenquête van de FMF, waarop 3.404 artsen geantwoord hebben, blijkt dat 39% van de respondenten zich achter de eerste actievorm schaart, en 64% achter de tweede.