...

De website cleanerairbetterhealth.eu met de steun van de Europese Unie, kadert in een project om het gezondheidsbeleid te ondersteunen dat zich specifiek richt op de luchtkwaliteit in Europa.Kwetsbare groepen zoals jongeren en ouderen, en bij uitbreiding iedereen die meer te weten wil komen over het thema luchtverontreiniging, kan terecht op de interactieve site. Zo vernemen bezoekers samen met de 16-jarige Lisa wanneer in welk seizoen je best loopt of ontdekken ze met de 10-jarige Thomas welke gevolgen de verschillende stofdeeltjes hebben op de gezondheid.Grote impact"Het thema luchtkwaliteit is alsmaar prominenter aanwezig in heel Europa", zegt Bart Van Besien van de Vlaamse Milieumaatschappij, één van de partners in het project. "Meer en meer mensen zijn er zich van bewust en leggen de link naar gezondheid. Want van alle soorten milieuverontreiniging heeft luchtverontreiniging de belangrijkste impact op onze gezondheid.De website werd gelanceerd in het kader van het Joaquinproject (Joint Air Quality Initiative), een nieuw EU-samenwerkingsverband tussen een aantal Noordwest-Europese landen. Doel van het project is het ontwikkelen van een meer gezondheidsrelevant luchtkwaliteitsbeleid in Europa. Om dat te bereiken, zal het project beleidsmakers voorzien van het nodige bewijs omtrent de huidige lokale en/of regionale situaties.