...

Om de patiënt te beschermen heeft minister Onkelinx de uitoefeningsvoorwaarden voor homeopathie verduidelijkt. Eenmaal het goedgekeurde KB in het Staatsblad verschijnt, mogen enkel artsen, tandartsen en vroedvrouwen homeopathie uitoefenen als aanvulling op hun zorgberoep. Deze zorgverleners moeten een diploma homeopathie behaald hebben aan een universiteit of in hoger onderwijs. Een arts moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat hij minimum 600 uren theorie en 200 stage-uren achter de kiezen heeft. Nochtans is geen enkele Belgische universiteit van plan om een dergelijke opleiding in te richten.Daarnaast mogen homeopaten de niet-conventionele praktijk enkel uitoefenen als aanvulling op het zorgberoep en moet dat duidelijk zijn in de titel (bijvoorbeeld huisarts-homeopaat). Elke homeopaat dient zich ook te registreren bij de minister van Volksgezondheid. Deze registratie is voor onbepaalde tijd geldig, maar wordt enkel behouden door verplichte permanente vorming.OvergangsmaatregelVoor de ongeveer 50 beoefenaars die geen arts, tandarts of vroedvrouw zijn en die op dit moment wel homeopathische praktijken uitoefenen, wordt een overgangsmaatregel voorzien. Op het moment dat het KB in werking treedt, moeten deze homeopaten een gezondheidszorgbeoefenaar zijn met minimum een bacheloropleiding (bijvoorbeeld logopedisten, kinesitherapeuten, diëtisten...). Daarnaast moeten ze minstens een jaar lang een door een beroepsvereniging erkende opleiding homeopathie hebben gevolgd - of ervoor zijn ingeschreven. Ook deze homeopaten moeten in de titel hun basisopleiding vermelden (bijvoorbeeld podoloog-homeopaat). Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van het KB moeten ze hun registratie-aanvraag hebben ingediend. Dat moet hen de tijd geven om hun opleiding af te werken. Belangrijk: vooraleer ze een patiënt met homeopathie mogen behandelen, moet de patiënt een bewijs van diagnose (door een arts) kunnen voorleggen.TerugbetalingMinister Onkelinx benadrukt wel dat deze regeling niet betekent dat homeopathische middelen terugbetaald worden. "De ziekteverzekering betaalt deze geneesmiddelen niet terug omdat er nog geen evidence-based medicine voor bestaat. Via een aanvullende ziekteverzekering kunnen patiënten wel een gedeelte terugvragen."