...

De auteurs besluiten dat de verbetering van type 2-diabetes veeleer toe te schrijven is aan het strikte dieet dat na deze operatie wordt opgelegd dan aan de operatie op zich. De bloedsuikerspiegel daalde gemiddeld met 21% tijdens de dieetfase en met 12% na de combinatie van operatie en dieet. De auteurs geven weliswaar toe dat het helaas bijzonder moeilijk is dergelijk dieet lang vol te houden.