...

Onderzoekers van de universiteit van Columbia (New York) hebben 193 mannen van 38 tot 49 jaar oud gemonitord. Zij hoorden bij de groep deelnemers aan een grotere studie in Oakland (Californië) over het verband tussen milieu en vruchtbaarheid. De vrijwilligers brachten op subjectieve en op objectieve wijze (stress gelinkt aan welbepaalde evenementen) verslag uit van hun stressniveau en gaven spermastalen die door de wetenschappers werden onderzocht op hoeveelheid, kwaliteit, concentratie en motiliteit. De resultaten zijn duidelijk. Stress, hetzij door werk of door kopzorgen over de voortplanting, verlaagt het testosteronniveau. Werkloosheid heeft een nog grotere impact en vermindert de kwaliteit en de hoeveelheid van het sperma. En als spermatozoïden in een lagere concentratie voorkomen, langzamer en zwakker zijn en soms ook meer misvormingen vertonen, krijgen ze het moeilijker om een eicel te bevruchten, wat de onvruchtbaarheid doet toenemen. Dr. Pam Litvak en haar medewerkers kunnen niet precies uitleggen hoe stress de vruchtbaarheid aantast, maar ze vermoeden dat stress de vrijstelling veroorzaakt van glucocorticoïden, steroïdehormonen die het testosteronniveau en de productie van spermatozoïden doen afnemen. Een andere hypothese is die van oxidatieve stress. (referentie: Fertility and Sterility, 22 mei 2014, DOI:org/10.1016/j.fertnstert.2014.04.021)