...

De deelnemers werden gedurende 11 jaar gevolgd met vragenlijsten over de mate van stress, depressie, agressiviteit en woede. Geen enkele proefpersoon vertoonde een hartziekte. Tijdens de follow-upperiode werden 147 CVA's en 48 TIA's (transient ischaemic attacks) geregistreerd. In tegenstelling tot wat in eerdere studies is waargenomen, bleek woede het risico op CVA of TIA niet te verhogen. Depressieve symptomen en chronische stress daarentegen verhoogden het risico met respectievelijk 86% en 59%. Cynische en agressieve mensen ontwikkelden tweemaal vaker een CVA of TIA. De conclusies van de studie spreken dan ook voor zich: psychologische factoren zijn even belangrijk als de klassieke risicofactoren zoals cholesterolconcentratie, bloeddruk en roken. "Gezien de vergrijzing van de bevolking en wetende dat een CVA overwegend optreedt bij bejaarden, moeten we ook rekening houden met die andere risicofactoren", concludeerde Susan Everson-Rose, een van de auteurs van de studie. (referentie: Stroke, 10 juli 2014, DOI: 10.1161/STROKEAHA.114.004815)