...

Onderzoekers van de McGill-universiteit in Montreal hebben daarvoor 37.577 Canadese kinderen tussen 2 en 11 jaar oud geobserveerd. Hun ouders werden aan de hand van een vragenlijst in vier groepen verdeeld: ouders die streng zijn maar wel aandacht hebben voor hun kinderen, ouders die streng en afstandelijk zijn, ouders die veel toelaten, en nalatige ouders. De auteurs hebben gefocust op de kinderen van ouders uit de eerste twee groepen. Bij vergelijking van hun BMI, stelden ze vast dat 6- tot 11-jarige kinderen van autoritaire ouders die weinig praten met hun kroost of amper oog hebben voor tekenen van affectie, een risico op obesitas hebben dat 37% hoger is dan bij kinderen van de andere groep. Kinderen tussen 2 en 5 jaar lopen 30% meer risico. De Canadese wetenschappers waarschuwen dan ook voor ouders die te streng zijn en weinig affectie tonen ten aanzien van hun nakomelingen, want dat kan ertoe leiden dat hun kinderen om het even wat gaan eten en dikker worden. We merken evenwel op dat deze resultaten haaks staan op de conclusies van een andere studie (2), die in december 2013 werd gepubliceerd. Toen brachten Australische onderzoekers namelijk aan het licht dat kinderen van ouders die een strenge opvoeding gaven, een lagere BMI hadden.http://newsroom.heart.org/news/ruling-with-an-iron-fist-could-make-your-child-pack-on-pounds?preview=9871http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/11/19/peds.2013-1428.abstract