...

Heel wat artsen ontvingen een fiscale fiche over hun Impulseo-vergoeding voor 2011 op hun eigen naam in plaats van op naam van hun bvba. Ook als ze bij de aanvraag voor die impulstoelage hun bvba hadden opgegeven als 'verkrijger van de toelage'. Het Participatiefonds, dat die fiches verstuurt in opdracht van het Riziv, verzekert dat het volstaat om de fiscus een stortingsbewijs te bezorgen. "En wie dat echt wil, kan een nieuwe fiche bij ons opvragen", aldus Eric Dessart."Hoe kan dat nu? Alweer een fout op mijn fiscale fiche!", foeterde een huisarts die anoniem wenst te blijven. Op fiche 281.50 stond zijn Impulseo II-toelage voor 2011 opgegeven staat op naam van hemzelf, en niet op zijn bvba. "Nochtans heb ik mijn gegevens op de website MyRiziv aangepast, lang voor de deadline van 31 mei die het Riziv oplegde. Mijn vennootschap is er aangegeven als fiscale bestemmeling."Dr. Frank Heyvaert maakte hetzelfde mee. "Ook op mijn fiscale fiche was de Impulseo-toelage als privé-inkomst vermeld, niet als impulssteun voor mijn bvba. Ik zie evenwel niet in hoe ze dat door elkaar kunnen halen; mijn vennootschap heet bvba Huisartsenpraktijk De Regenboog, niet bvba Dr. Heyvaert of zo."Het Riziv zelf reageerde eerst verwonderd als we hen met de situatie confronteren. Greet Laga van de Dienst Geneeskundige Verzorging: "Wij hebben nog geen fiscale attesten verstuurd voor 2011, we zijn die nu volop aan het opmaken."Participatiefonds in de foutDe verantwoordelijkheid bleek uiteindelijk bij het Participatiefonds (PF) te liggen, dat de attesten voor Impulseo-steun in opdracht van het Riziv opmaakte en verstuurde. Dat PF verzekerde ons evenwel dat de fiches op persoonlijke naam niet voor problemen hoeven te zorgen. "Als de arts in kwestie aan de fiscus kan bewijzen dat die toelage voor zijn of haar bvba werd gebruikt - via een bewijs van storting op de bankrekening van die vennootschap - volstaat dat", aldus Eric Dessart (PF). "Aangezien een eenvoudig stortingsbewijs voldoende is voor de belastingdienst, zullen we geen nieuwe formulieren opsturen", aldus Dessart. "Maar wie er expliciet om vraagt, bezorgen we uiteraard wel twee nieuwe fiches: een 'gecorrigeerde' fiche op eigen naam, waarop de Impulseo-toelageals negatief saldo is aangegeven. En een nieuwe fiscale fiche op naam van de bvba." Callcenter onbereikbaarDr. Heyvaert wees ons daarnaast nog op een ander probleem. "Op MyRiziv staat een telefoonnummer (tel.: 02-739.74.77, red.) van een callcenter waar artsen 'elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u' terecht kunnen met fiscale vragen. Ik probeer hen al een tijdlang te bellen om verheldering te vragen, maar krijg telkens de boodschap "wij zijn vandaag uitzonderlijk gesloten"." Artsenkrant nam de proef op de som en inderdaad, en ook wij stuitten keer op keer op diezelfde boodschap. Hoe dat kwam, kon het Riziv ons niet vertellen. Bovendien bleek het telefoonnummer bij interne tests wel bereikbaar, zo werd ons verteld. Vandaag kregen we een update: "Het call center is deze morgen getest en nu zouden alle verbindingen werken." Probleem opgelost...