...

Deze optimistische conclusies worden getrokken door onderzoekers van diverse Britse universiteiten die een meta-analyse hebben uitgevoerd van gegevens uit 26 studies. Die waren bedoeld om in de algemene bevolking en bij patiënten met psychiatrische problemen de geestelijke gezondheid te evalueren voor de rookstop en vervolgens minstens zes maanden erna. De deelnemers, van wie 52% vrouwen, waren gemiddeld 44 jaar oud, rookten 10 à 40 sigaretten per dag en werden gedurende ongeveer 6 maanden gemonitord. Prof. Gemma Taylor en haar collega's hebben aangetoond dat zes maanden na de rookstop de geestelijke gezondheid van alle ex-rokers duidelijk verbeterd was. De deelnemers die erin geslaagd waren om te stoppen met roken, waren minder depressief, minder angstig en minder gestrest, en hadden een positievere kijk op het leven dan deelnemers die daar niet in geslaagd waren. Hetzelfde geldt voor patiënten met psychische problemen; ook hun toestand verbeterde aanzienlijk na hun rookstop. (referentie: BMJ, 13 februari 2014, doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g1151)