...

De gewichtstoename die vaak het gevolg is van het stoppen met deze slechte gewoonte kan het risico op diabetes vergroten en zo afbreuk doen aan de voordelen van het stoppen met roken. De auteurs van een nieuwe studie gebaseerd op de gegevens van het Women's Health Initiative (WHI) wilden het verband nagaan tussen stoppen met roken, gewichtstoename en daaruit voortvloeiende coronaire hartziekten. De analyse van de gegevens van meer dan 100.000 vrouwen toont aan dat stoppen met roken gepaard gaat met een lager risico op een coronaire hartziekte, zowel bij vrouwen met als zonder diabetes. De gewichtstoename als gevolg van het stoppen met roken verminderde het voordeel weliswaar, vooral bij vrouwen met diabetes die 5 kilo of meer waren bijgekomen (maar deze subgroep was te klein om definitieve conclusies te kunnen trekken). (referentie: Luo J et al. JAMA. 2013;310:94)