...

Vandaag krijgt iedereen in Vlaanderen tussen 51 en 74 jaar om de twee jaar een stoelgangtest in de bus. Volgens recente cijfers van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO), nam de totale dekkingsgraad van het onderzoek dikkedarmkanker vorig jaar toe tot 68,3%. Daarmee wordt de gezondheidsdoelstelling van 60% tegen 2020 gehaald. Maar dat betekent ook dat 31,7% van de mensen niet deelneemt aan de vroegtijdige opsporing van dikkedarmkanker, 25% van hen heeft zelfs nog nooit deelgenomen. Met haar nieuwe campagne, die de aftrap vormt van de internationale darmkankermaand maart, wil StopDarmkanker die overgebleven groep aanspreken.Of beter, hun vrienden. Een 'shitty friend' ontvangt elk jaar een mail om zijn of haar vrienden die in aanmerking komen voor een stoelgangtest aan te moedigen om dit ook effectief te doen. "We weten allebei dat ze het wel doen als jij het zegt", klinkt het ludiek op de website van de campagne.www.shittyfriend.be