...

De smeekbede kwam zaterdag jongstleden van dokter Johan Blanckaert tijdens een webinar dat het VBS organiseerde over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de nomenclatuur. Dokter Blanckaert is ondervoorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat, oftalmoloog in privékliniek Oculus in Ieper en verbonden aan UZ Leuven. Hij schetste uitvoerig de situatie van zijn oogkliniek en benadrukte de extreme inspanningen die privégroeperingen van specialisten leveren om overheidserkenning te verkrijgen. Tot op heden vruchteloos. Al gaat het over dezelfde ingreep, een dagziekenhuis verbonden aan een ziekenhuis wordt beter gefinancierd dan een privékliniek. Dokter Blanckaert toonde daarvoor wel begrip. Dagziekenhuizen zijn niet alleen groter maar hebben ook een andere functie. Blijft wel dat patiënten in een privésetting minder Riziv-terugbetaling krijgen voor dezelfde (oog)operatie. De extramurale sector vraagt ter compensatie geen ligdagprijs, wel een kostenvergoeding. Momenteel rijden privéverzekeraars het gat voor de patiënt dicht. Met hen sloten de extramurale oogklinieken een conventie af. Het kan anders. Johan Blanckaert verwees naar een recente Franse studie. Bij de zuiderburen nemen privéklinieken een hoge vlucht. Dat gaat niet ten koste van de ziekenhuissector, de twee systemen werken complementair. "Het ontlast de ziekenhuizen van zorg die er niet moet zijn door ingrepen in privéklinieken te doen. Dat laat hen toe de resterende patiënten betere zorg te verlenen." Tegelijk reikte Blanckaert de hand: "Om de zorgachterstand door de pandemie weg te werken moet de capaciteit van de ziekenhuizen met 5% verhogen. Schakel daarvoor extramurale specialisten in. Zij hebben een rol te spelen."