...

Bij alle genoemde ziekten spelen verschillende mechanismen een rol, maar allemaal worden ze in de hand gewerkt door bepaalde gemeenschappelijke risicofactoren zoals overgewicht, een te hoog cholesterolgehalte of hypertensie. Factoren die vaak gepaard gaan met veranderingen in het autonome zenuwstelsel. Nu is LNP 599 in staat de wortel van het kwaad aan te pakken door op het systeem in te werken in plaats van op de organen die door de ziekte worden aangetast. Tot op heden werd de stof enkel op knaagdieren getest, waarbij een vermindering van de bloeddruk en een verlaging van het cholesterolgehalte konden worden vastgesteld, zonder noemenswaardige bijwerkingen. De wetenschappers zijn van mening dat de behandeling interessant is omdat ze het aantal medicijnen kan beperken en dus ook de soms schadelijke interacties tussen verschillende stoffen. Al blijft de vraag wat dit bij de mens zal opleveren. Prof. Bousquet en zijn medewerkers willen hun werk voortzetten met klinische tests en hopen dat hun stof over 5 à 7 jaar op de markt kan worden gebracht.