...

Op de lijst van onbeschikbare middelen staan momenteel zo'n 325 referenties, zegt apotheker Ann Adriaensen, secretaris-generaal pharma.be. Ze weet uit ervaring hoe lastig het is om een patiënt uit te leggen dat zijn geneesmiddel niet meer te krijgen is, al is er vaak een alternatief voorhanden. "Elke onbeschikbaarheid is er uiteraard één te veel", zegt ze. "Toch moeten we beseffen dat 100% beschikbaarheid een utopie is."Ann Adriaensen wijst op het belang van snelle communicatie naar de zorgverstrekkers en de patiënten. Kwestie van voorbereid te zijn en naar een alternatief te kunnen zoeken. Het FAGG is in dat opzicht bezig met de ontwikkeling van een IT-platform.Ann Adriaensen: "Daarin wordt de reeds bestaande verplichte notificatie van onbeschikbare geneesmiddelen geïntegreerd. Daarnaast moet het platform zorgen voor de nodige communicatie naar apothekers, artsen en patiënten. Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om op de hoogte te worden gehouden van een specifieke onbeschikbaarheid. Ook de reden van de onbeschikbaarheid, hoe lang die zal duren en mogelijke alter natieven worden vermeld. En er is een melding voorzien als het tekort is opgelost."Het is de bedoeling om dit FAGG-platform ook te linken met de aflevermodules van de apothekers en de voorschrijf-software van artsen. "Zo hoeven zij niet telkens naar verschillende websites te surfen om info op te zoeken, maar krijgen ze automatisch een melding in geval van onbeschikbaarheid." Het platform zou nog dit jaar in werking moeten treden.Sommige apothekers opperden intussen al de mogelijkheid om de ontbrekende geneesmiddelen zelf magistraal te bereiden. "Dat is in een aantal gevallen een optie om de patiënten te helpen", zegt Ann Adriaensen. "Maar als de grondstof ontbreekt, is magistraal bereiden uiteraard ook niet mogelijk."Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen is een toenemend fenomeen. Dat is deels het gevolg van de meldingsplicht die sinds enkele jaren wettelijk verplicht is.Geneesmiddelen kunnen onbeschikbaar worden doordat bedrijven het product om verschillende redenen niet meer kunnen leveren. Soms worden geneesmiddelen parallel geëxporteerd wegens prijsverschillen tussen verschillende landen, wat volledig wettelijk toegelaten is.Er is momenteel sprake van zo'n 325 onbeschikbare referenties gepubliceerd op de website van het FAGG, stelt de apothekeres. "Maar let op: dat gaat over verpakkingsvormen. Soms zijn andere vormen dus wel nog beschikbaar."Vaak zijn er ook alternatieven voorhanden. "Uit een eigen analyse die ik eind vorig jaar maakte, blijkt dat 90% van de onbeschikbare middelen off-patent is. Dat betekent dat er vaak meerdere generieken beschikbaar zijn, of alternatie ven binnen de therapeutische klasse."Als moleculen die essentieel zijn voor de volksgezondheid ontbreken, zoekt het FAGG proactief naar oplossingen, licht ze toe. "Eerst wordt het bedrijf zelf gecontacteerd. Geen enkele firma wil uiteraard dat haar product onbeschikbaar wordt. Soms bekomt ze een derogatie: loten die voor een ander land bestemd zijn, kunnen dan voor België geïmporteerd worden, mits aan bepaalde criteria wordt voldaan. Denk aan een bijsluiter in de drie landstalen, of een explicatieve fiche voor de arts indien het om een andere dosering gaat."In tweede instantie kijkt het FAGG uit naar alternatieven op de markt en contacteert het het bedrijf in kwestie. "Daarna wordt eventueel in het buitenland een oplossing gezocht. De apotheker kan dan zelf, op voorschrift van de arts, het geneesmiddel importeren." Is dat in de praktijk niet nogal omslachtig? "Daarom net ook het belang van snelle communicatie."Het FAGG onderzoekt momenteel een bijkomend spoor naar een oplossing door het uitwerken van een opsplitsing op wettelijk vlak tussen groothandelaarsverdelers en gewone groothandelaars. "Diegenen die over beide vergunningen beschikken, kunnen namelijk ook parallel exporteren. Dat is enigszins in tegenspraak met de opdracht van de groothandelaar-verdeler om de bevoorrading van de Belgische patiënt te garanderen. Al moeten natuurlijk ook de regels rond het vrij verkeer van goederen gerespecteerd worden."