...

Volgens deze peiling zijn er in België vooral problemen met antimicrobiële middelen. Wekelijks worden de apothekers met stockbreuken geconfronteerd. Vaak bestaat de oplossing er dan in dat ze een ander middel geven, wat uiteraard gezondheidsrisico's met zich meebrengt. De stockbreuken duren in het beste geval een paar dagen maar meestal gaat het om een paar weken of soms meer dan een jaar. Soms is er geen alternatief voor de patiënt en moeten er keuzes worden gemaakt. Wie krijgt het nog en wie niet?Gevolg van pricing?De redenen van de stockbreuken zijn divers. Van overmacht - contaminatie van het geneesmiddel - en het niet betalen van rekeningen door de overheid tot het Grote Vraagteken. Sommigen opperen dat vooral de pricing soms doorslaggevend is en dat de zeer lage prijs die - bijvoorbeeld in ons land - voor antibiotica wordt betaald, aan de basis ligt van de opvallend vaak voorkomende stockbreuken van dit soort geneesmiddelen.De EAHP wil oplossingen. Eerst en vooral moet er misschien wetenschappelijk onderzoek worden gedaan naar de redenen van de stockbreuken. Een centraal, Europees register - beheerd door het EMA - kan een Europees overzicht geven. Misschien moeten landen wel verplicht worden om stocks aan te leggen en farmaceutische bedrijven gedwongen worden om stockbreuken te melden.