...

De auteurs concluderen dat stimulering van de nervus sacralis doeltreffend is bij de behandeling van constipatie. Naargelang van de studie varieerde de werkzaamheid van 42 tot 100%. Ze voegen er evenwel aan toe dat dat moet worden bevestigd door grotere, prospectieve studies met een langere follow-up en dat die techniek ook moet worden vergeleken met andere, beproefde chirurgische behandelingen. (referentie: Thomas GP et al. Br J Surg. 2013;100:174)